درباره طراحی داخلی و چگونگی ارائه طرح مناسب بیشتر بدانید

درباره طراحی داخلی و چگونگی ارائه طرح مناسب بیشتر بدانید

نقشه کشی ، ترسیم و طرح فضاهای داخلی درون یک ساختمان را طراحی داخلی می گویند . طراحی داخلی صحنه ای برای فعالیت های ما بوجود می آورد و بر شکل فعالیت های ما تاثیر می گذارد .

هدف از طراحی داخلی ، بهبود عملکردی ، ایجاد فضای زیبا و همچنین ایجاد فضایی متناسب با اصول روانشناسی می باشد .

وظایف طراح داخلی :

طراح داخلی ممکن است به صورت فردی و یا گروهی با دیگر طراحان ، معماران و متخصصین طراحی در یک شرکت طراحی کار کند و یا در خدمت یک شرکت مشاور معماری باشد . در هر صورت طراح داخلی با معماران ، مهندسان و مشاورین دیگر در یک شرکت ارتباط دارد . علاوه بر آن ، طراح داخلی با نمایندگان مشتری از جمله مدیران تسهیلات ، روسا و مصرف کننده نهایی کار می کند .

طراح داخلی اغلب رابط مابین مشتری و پیمانکاران و تامین کنندگان مصالح و وسایل در رابطه است . همه اعضای طراحی و تیم ساخت باید تلاش کنند تا جو ارتباط ، همکاری و احترام متقابل را حفظ کنند .

طی فرآیند طراحی ، ما تعیین می کنیم که از چه عناصری استفاده کنیم و چگونه آن عناصر را در الگوی خود بپیچیم .

در مرحله اول طراحی ، بیان مسئله ، قرار می گیرد .

بیان مسئله :

 • شناخت احتیاجات مشتری : چه کسی ، چه ، چه وقت ، کجا ، چگونه ، چرا
 • تعیین اهداف اولیه : مقتضیات عملکردی ، سبک و تصویر زیباشناسی ، تاثیر و معنای روانشناسانه

برای آنالیز یا تجزیه و تحلیل مسئله باید آن را به چند جزء تقسیم کرد ، مشکلات موجود را روشن کرد و ارزش های صورت های مختلف مسئله را تعیین کرد . آنالیز شامل گردآوردن اطلاعات مرتبط و مناسب برای فهم ماهیت مسئله و یافتن جواب مناسب نیز هست .

داده ها هر چه باشند ، باید تعیین کرد که چه باید و چه نباید تغییر کند . هرگونه محدودیت مالی ، قانونی و تکنیکی که ممکن است با راه حل طراحی متناسب نباشد ، باید یادداشت شود .

برنامه ریزی :

در این مرحله این موارد مطرح می شود :

 • چه موجود است ؟
  1. گردآوری و آنالیز اطلاعات مرتبط
  2. مستند کردن زمینه فیزیکی / فرهنگی
  3. توصیف عناصر موجود
 • چه چیز مطلوب است ؟
  1. شناخت احتیاجات مصرف کننده
  2. تعیین اهداف
  3. تهیه قالب ها ، نقشه ها و نمودارها
 • چه چیز امکان پذیر است ؟
  1. چه چیز قابل تغییر است و چه چیز نیست ؟
  2. چه قابل کنترل است و چه نیست ؟
  3. چه چیز مجاز است و چه چیز ممنوع ؟
  4. بیان محدودیت ها ، زمان ، اقتصاد ، مسائل قانونی و تکنیکی

طراحی نیازمند فکر معقول بر اساس دانش کسب شده به واسطه تجزیه و تحقیق است . همچنین بعد خلاقیت را نیز باید به فرآیند طراحی اضافه کرد .

طراحی نیازمند دیدگاهی دقیق بر راهکارهای متفاوت و موجود است و سبک و سنگین کردن دقیق نقاط ضعف و قوت هر پیشنهاد را می طلبد تا آنجا که حلقه گمشده بین مسئله و راه حل یافته شود .

مقایسه راهکارهای متفاوت :

 • هر راهکار را با اهداف طرح مقایسه کرد .
 • مزایا و نقاط قوت را در برابر هزینه ها و مخارج هر راهکار سبک و سنگین نمود .
 • هر راهکار را از نظر مناسب بودن و کارایی رتبه بندی کرد .

تصمیم گیری درباره طرح :

 • بهترین عناصر طراحی ، باید در طرح نهایی گرد آورده شود .
  1. پلان های اولیه ترسیم شود .
  2. ترسیمات مقیاس دار کشیده شود  .
  3. جزئیات مهم معماری داخلی ( مانند دیوارها ، پنجره ها و اجزای توکار ) نشان داده شود .
  4. در صورت مناسبت ، اثاثیه نشان داده شود .
 • مصالح اولیه انتخاب گردد :
  1. رنگ انتخابی و طرح های پایان کار مشخص گردد .
  2. نمونه های مصالح جمع آوری شود .
 • اثاثیه و سیستم نورپردازی را انتخاب کرد .
 • طرح هایی را باید برای ارائه به مشتری برای گرفتن جواب و تایید اولیه آماده نمود .

 

توسعه و تصفیه طرح :

 • باید پلان ها ، نماها ، مقاطع و جزئیات را توسعه داد .
 • ویژگی ها و مختصات مصالح سفت کاری ، اثاثیه و نورپردازی را آماده نمود .

 

انجام کار طرح :

 • ترسیمات ساختمانی باید آماده گردد .
 • مختصات مصالح سفت کاری ، اثاثیه و نورپردازی نهایی گردد .

 

طرح تکمیل شده را باید دوباره ارزیابی کرد :

 • مرور طرح
 • همکاری با معمار ، مهندسین و مشاورین

 

یکی از خصوصیات ویژه فرآیند طراحی آن است که به سادگی به یک پاسخ ساده ، واضح و درست ختم نمی شود . در واقع همیشه بیش از یک راه حل برای حل مسئله طراحی وجود دارد . حال چگونه می توان تشخیص داد که یک طرح خوب است یا بد ؟

 • یک طرح می تواند به علت کارایی درست ، خوب باشد .
 • یک طرح می تواند به علت اقتصادی ، کارآمد و با دوام بودن ، خوب باشد .
 • یک طرح می تواند خوب باشد در صورتیکه از نظر زیباشناسی مناسب باشد .
 • یک طرح می تواند خوب باشد هنگامیکه یادآور خاطره ای از زمان دیگر و جایی دیگر است یعنی معنی دار است .

 

 

مشاهده سبد درخواست