عناصر بصری در معماری و طراحی داخلی چه چیزهایی می باشند؟

عناصر بصری در معماری و طراحی داخلی چه چیزهایی می باشند؟

در این مقاله به توضیح و تفسیر مهم ترین و پایه ای ترین عناصر مورد استفاده در طراحی داخلی و معماری می پردازیم.

عناصر بصری در معماری و طراحی داخلی نقطه تولید کننده همه فرم ها است . وقتی یک نقطه حرکت می کند . وقتی یک نقطه حرکت می کند اثر یک خط را بر جای می گذارد  ( بعد نخست ) . هنگامیکه یک خط در امتدادی به غیر از امتداد خود حرکت می کند و حرکت جانبی می یابد یک صفحه ( سطح ) را بوجود می آورد ( بعد دوم ، عنصری دو بعدی ) . و در صورتی که صفحه در جهتی مایل و یا عمود بر سطح خود حرکت کند حجمی سه بعدی را تشکیل می دهد ( بعد سوم).

نقطه ، خط ، صفحه ، و حجم عناصر اولیه فرم می باشند . در واقع همه فرم های قابل دیدن سه بعدی می باشند

نقطه :

یک نقطه ، مشخص کننده مکانی در فضا است . از لحاظ تصور ذهنی ، دارای هیچ درازا ، پهنا و یا عمق نیست و در نتیجه ایستا بوده و هیچ جهتی ندارد . یک نقطه به عنوان بوجود آورنده نخستین فرم می تواند دو انتهای یک خط ، محل تقاطع دو خط و یا گوشه ای که در آن خطوط یک سطح یا یک حجم به هم می رسند را مشخص کند .

یک نقطه به عنوان یک فرم قابل دیدن ، معمولاً به شکل یک خال ( لکه ) که نسبت به حوزه اطرافش کوچک است ، نشان داده می شود .

خط :

یک خط فقط دارای یک بعد یعنی طول می باشد . یک خط ( بر خلاف نقطه ) قابل حرکت ، جهت دار و بسط یافتنی می باشد . خط می تواند دارای ضخامت و خصوصیات باشد . خط در شکل گیری هر نوع ساختار و عناصر  بصری ، عنصری اساسی است .

خطوط تجسمی به 4 دسته تقسیم می شوند :

  1. خطوط عمودی : حس ایستادگی ، مقاومت ، استحکام ، و پایداری را به بیننده القاء می کند . در طبیعت مانند : درخت ، ساختمان های بلند و ...
  2. خطوط افقی : گویای حالت آرامش و سکون ، و گاهی اعتدال می باشد . در طبیعت مانند : دریا .
  3. خطوط مایل : نشان دهنده عدم ثبات ، تحرک و پویایی می باشد . در طبیعت مانند : کناره کوه ، شیب زمین و ...
  4. خطوط منحنی : نشان دهنده عدم ثبات ، حرکت سیال همراه با آرامش می باشد . در طبیعت مانند : موج آب ، ابر ، تپه و ...

سطح :

یک خط هنگامی که در جهتی غیر از امتداد اصلی خود جا به جا شود ، یک صفحه را بوجود می آورد .

یک صفحه دارای دو بعد طول و عرض بوده و فاقد عمق می باشد . در واقع طول و عرض یک صفحه ، مقدار ضخامت مورد نیاز جهت دیده شدن را داراست .

یک اثر نقاشی ، یک اثر عکاسی و ... بر روی سطح بوجود می آید .

سطوح می تواند صاف و هموار  ( مانند کف اتاق یا سطح دیوار )  یا خمیده ( مانند سطح گنبد مساجد ) و یا ممکن است مواج ( مانند سطح دریا ) باشد .

شکل :

شکل می تواند ابزاری ابتدایی برای تمایز یک فرم از فرم دیگر باشد . شکل در واقع سطحی دو بعدی از احجام سه بعدی را در بر می گیرد که می تواند ساده و هندسی باشد و یا نباشد . شکل های هندسی به دو دسته تقسیم می شوند : مستقیم الخط و منحنی الخط .

رایج ترین شکل دارای خطوط منحنی ، دایره است .  در حالی که مستقیم الخط ها شامل گروهی از چند ضلعی ها می باشند که می توانند درون یک دایره محاط شوند .

دایره :

یک شکل مجتمع ، فشرده و خودگرا است که طبیعتاً دارای نقطه کانونی مرکزی است .

شکل های منحنی الخط چه قاعده مند و چه بی قاعده ، می توانند نشان دهنده انعطاف پذیری فرم ، راحتی حرکت و یا طبیعت رشد بیولوژیکی باشند .

مثلث :

دلالت بر ثبات و استواری دارد .

کیفیت پویایی یک مثلث به علت روابط و زاویه بین سه ضلع آن است . به علت تغییر پذیری این زوایا ، مثلث بسیار انعطاف پذیرتر از مستطیل و مربع است . علاوه بر آن ، با کنار هم گذاشتن چند مثلث می توان انواعی از اشکال مانند مربع ، مستطیل و اشکال چند وجهی را بوجود آورد .

مربع :

نمایانگر خلوص و عقل است . تساوی چهار ضلع و چهار زاویه راست گوشه آن اشاره بر نظم و وضوح دیداری آن دارد .

مربع نیز مانند مثلث یک شکل پایدار و آرام است .

می توان چنین تصور کرد که انواع دیگر مستطیل ، اشکال گوناگونی از مربع هستند که مقداری به طول و یا عرض آنها افزوده شده است . شکل های مستطیلی قاعدتاً در معماری و طراحی داخلی معیار هستند . این شکل ها به راحتی اندازه گیری و ترسیم می شوند و در هنگام ساخت ، به صورت آماده و راحت ، در هم جفت می شوند .

حجم :

چنانچه یک نقطه را در سه بعد گسترش دهیم و یا یک پاره خط را در جهت های مختلف حرکت دهیم ، تجسمی از حجم بوجود می آید .

احجام پایه :

سه شکل دایره ، مثلث و مربع اشکال پایه برای سطح هستند و کره ، هرم و مکعب به عنوان احجام پایه می باشند و همه حجم های طبیعت از ترکیب یا تغییر شکل این سه حجم پایه و هندسی بوجود می آیند .

 

مشاهده سبد درخواست