طراحی روشنایی و انواع آن

طراحی روشنایی و انواع آن

طرح تجهیزات روشنایی و الگوی نوری که این تجهیزات می تابانند ، می بایستی با ویژگی های معماری یک فضا و الگوی استفاده از آن هماهنگ باشد . نور ، فضا را به جنبش می آورد و فورم ها و بافت ها را آشکار می کند.

از آن جا که چشمان ما در جستجوی روشن ترین اشیا و قوی ترین کنتراست و اختلاف رنگ در میدان دیدشان می باشند ، کاربرد این مقوله به ویژه در طراحی روشنایی و نور متمرکز یا کار مهم می باشد .

به منظور طراحی ترکیب بصری یک طرح روشنایی ، منبع نور می بایستی به شکل یک نقطه متمرکز ، خط ، سطح تراز و یا حجم باشد .

در صورتیکه منبع نور در مقابل دید حفاظت شود ، باید شکل نور ساطع شده و مشکل روشنایی صفحه را در نظر داشت . اگر الگوی منبع نور منظم و یا متغیر باشد ، طراحی روشنایی باید طوری انجام گیرد که در ترکیبش متعادل بوده و حس مناسبی از توازن را بوجود آورد و آن چیزی را که اهمیت دارد به طور برجسته نشان دهد .

طراحی روشنایی ، عناصر اصلی و کیفیت نور طبیعی و کانونی را مثل تلالو و درخشش نور ، تغییر می دهد.

  • انواع روشنایی :

نور و روشنایی طبیعی و محصور :

سطح نور اصلی و بدون سایه ای را فراهم می کند که آرام بخش بوده و توجه به اشیاء و افراد را به حداقل می رساند .

روشنایی قانونی :

اختلاف رنگ نور را ارائه می دهد که متمایل بوده و حسی از عمق را پدید می آورد . نمونه های این روشنایی شامل نورافکن ها ، چراغ دریایی و چراغ مطالعه می باشد .

روشنایی پخش شونده :

مانند نورهای بالا ، پولک های جرقه زننده ، شمعدان های بلوری و ستاره های چشمک زن ، محرک بوده و شور و حرارتی را بوجود می آورند. تلالو نور گیج کننده می باشد اما در عین حال ، اغلب سرگرم کننده نیز می باشد .

روشنایی محصور :

روشنایی محصور یا عمومی ، اتاق را به طور یکدست روشن می کند و نور را در فضا پخش می نماید . کیفیت روشنایی منتشر شده می تواند موجب کاهش اختلاف رنگ ها میان نور کار و سطح پیرامون یک اتاق شود .

روشنایی محصور را می توان برای ملایم کردن سایه ها نیز به کار برد . و یا زوایای فضا را هموارتر و وسیع تر نشان داد .

این نوع طراحی روشنایی سطح آرامش بخشی از روشنایی را برای حرکت ایمن و بی خطر فراهم می سازد .

سیستم های عمومی روشنایی محصور برای فضا هایی که محل کارها در سطح گسترده ای تغییر می کند ، مناسب می باشد .

سیستم های روشنایی محصور ، برای فضاهای کار ، روشنایی و نور کانونی در سطح بالاتری ایجاد می کنند . و فضای پیرامون آن با نور کمتری روشن می شود . روشنایی محصور برای کار موجب صرفه جویی در انرژی شده و کیفیت نور روشنایی را بهبود می بخشد .

 روشنایی کانونی :

بخش هایی را که در سطح روشنایی محصور یک فضا قرار دارند را می توان از طریق استفاده از روشنایی کار و روشنایی برجسته ، روشن تر ساخت .

روشنایی کار یا موضعی ، بخش های خاص از یک فضا را برای انجام کارهای چشمی ، روشن می کند . منابع نور معمولاً نزدیک به بالا و یا کنار سطحی که کار انجام می شود ، قرار می گیرند . در این حالت مقدار نیروی برق موجود ( بر حسب وات ) به شکل موثرتری به نسبت روشنایی محصور و طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد .

تجهیزات روشنایی کار به طور معمول ، نور مستقیم دارند و قابلیت تنظیم روشنی و جهت نور آنها ، همواره مطلوب می باشد .

روشنایی کار اغلب با روشنایی محصور ترکیب می شود تا نسبت غیر قابل قبول روشنی نور میان سطح کار و فضای پیرامون آن به حداقل ممکن برسد . روشنایی موضعی بسته به نوع تجهیزاتی که برای آن استفاده می شود ، می تواند به روشنایی عمومی فضا نیز کمک کند .

 روشنایی موضعی علاوه بر آسان کردن کارهای چشمی ، می تواند تنوع ایجاد کرده و فضا را به شماری از قسمت ها تقسیم کند و ویژگی اجتماعی یک اتاق را تقویت کند .

  • روشنایی برجسته :

طراحی روشنایی برجسته فرمی از روشنایی کانونی می باشد که نقاط کانونی و یا الگوهای موزونی از نور و روشنایی و تاریکی را در یک فضا ایجاد می کند .

 از روشنایی برجسته می توان به جای روشن کردن محل انجام یک کار ، برای رفع یکنواختی روشنایی محصور استفاده کرد .  در این صورت می توان ویژگی های اتاق و یا اشیاء هنری یا اموال با ارزش را به طور برجسته نمایش داد .

روشنایی برجسته ویژگی های اشیایی را که بر آن می تابد را به نمایش گذاشته و درخشش و تلالویی را در بافت ایجاد می کند .

 

 

مشاهده سبد درخواست