طراحی داخلی و مراحل آن

طراحی داخلی و مراحل آن

طراحی داخلی فرآیندی جهت شکل بخشیدن به فضای داخلی توسط عناصر موجود ، جهت بهبود عملکرد آن فضا می باشد . در این مقاله مراحل و روند طراحی داخلی معرفی و بررسی شده است.

 • فرآیند طراحی داخلی

فرآیند طراحی داخلی ، مجموعه مراحل و فعالیت هایی است که طراح انجام می دهد تا یافته های ذهنی خود را در قالب کالبدی مشخص ارائه دهد .

در اولین روند طراحی داخلی ، باید کلیات اثر شکل بگیرند تا بعد جزئیات در هماهنگی کامل به آن اضافه شوند .

طراحی کردن مانند دیدن کسی است که از دور دست به ما نزدیک می شود . در ابتدا طرحی کلی و مبهم را می بینیم و هر قدر که به او نزدیک تر می شویم و با هر گامی که بر می داریم ابهام ها برطرف شده و مرحله به مرحله جزئیات بیشتری ظاهر می شوند .

 • مراحل شاخص در فرآیند طراحی داخلی :
  1. شناخت
  2. تجزیه و تحلیل
  3. ایده پردازی
  4. کانسپت
  5. طرح اولیه
  6. طرح نهایی

 

 1. شناخت پروژه

شناخت اولین قدم در فرآیند طراحی داخلی به شمار می رود . هر چه میزان آگاهی و تسلط طراح در این زمینه بیشتر باشد ، بر خلق اثری هر چه بهتر و درست تر کمک خواهد کرد . تجسم خلاق و ترسیم دیاگرام ها از مهمترین ابزارهای کارآمد در مرحله شناخت محسوب می شوند .

در شناخت کامل از یک پروژه باید تحلیلی درست از موارد زیر ارائه شود :

 • اقلیم
 • سایت پروژه
 • بررسی همجواری ها و کاربری آنها
 • ضوابط شهرداری
 • شرایط فرهنگی و اجتماعی
 • تحلیل روانشناختی
 • خواسته های کارفرما
 • مسائل مالی و اقتصادی پروژه
 • مطالعه الگوهای مشابه

 

 1. تجزیه و تحلیل:

در این مرحله ، داده های جمع آوری شده نیازمند پالایش و طبقه بندی هستند . استفاده از تفکر بصری در این مرحله می تواند راهگشا باشد . بدین ترتیب که از نمودارها و دیاگرام ها طراحی شده برای ارتباط بین اطلاعات طبقه بندی شده پروژه استفاده می کنیم .

دیاگرام چیست ؟

ترسیماتی هستند که در آن از اجزاء هندسی برای ارتباط بین داده های فیزیکی پروژه مانند دیوارها ، در و پنجره ، مبلمان و ... و رفتارهای انسانی مانند رفت و آمدها ، میدان دید و .... ، و عوامل دیگر استفاده می شوند .

 1. ایده پردازی :

ایده حاصل تفکر ، آگاهی و دانسته های ذهنی طراح همرا با ذوق و خلاقیت فردی او ، و در ارتباط مستقیم با جهان و محیط اطرافش است .

به عبارت دیگر اطلاعاتی که از جهان بیرون توسط حواس کسب می شوند و به ذهن می رسند طی فرآیندی فکری در صورت وجود خلاقیت ، منجر به پیدایش ایده می شوند.

ایده ها تفکراتی معین یا خیال پردازانه هستند که از مشاهدات و ادراک ما حاصل می شوند . تمام پدیده هایی که در جهان وجود دارند می توانند منجر به شکل گیری ایده هایی در ذهن شوند .

برای یک طراح ، جریان تولید ایده و شکل گیری کانسپت از مهمترین و تاثیر گذارترین مراحل در فرآیند طراحی داخلی است . جستجو و اکتشاف ایده های جدید و تجسم آنها به یک زبان گرافیکی که مسیر تداوم و توسعه پروژه را مشخص می کند ، حساسیت بیشتری نسبت به سایر مراحل دارد . و دقیقاً مهمترین مرحله نقش آفرینی ذهن هنرمند به شمار می رود که چگونه اطلاعات پردازش شده ذهن منطقی را به گونه ای خلاقانه بازگو کند و برایش راه حلی ارائه دهد .

 1. کانسپت :

کانسپت ، عصاره اندیشه طراح و تجسم ایده ها در دنیای واقعی است . ( تلاقی ذهن و کالبد )

کانسپت مرحله ای از طراحی است که از زمینه های مجازی و چالش های ذهنی انسان برخاسته و در گذر از محدودیت های دنیای واقعی ، تجسم ایده ها را به همراه دارد . عبور از مقوله ذهنی و ورود به پدیده ای عینی ، لحظه ای است که سرنوشت یک پروژه در مراحل مختلف طراحی داخلی را رقم می زند .

 1. طرح اولیه :

کانسپت خلق شده برای یک پروژه ، ساختاری کلی را برای طراحی موضوع مورد نظر به وجود می آورد . ساختاری که به واسطه توسعه و تکامل آن به خطوط و سطوحی دست می یابیم که طرحی کلی از فرم ، فضای و حال و هوای پروژه است . این ساختار واسطه ای است بین زبان انتزاعی کانسپت با بدنه واقعی طرح .

اتودهایی که پس از مرحله خلق کانسپت و با الهام گرفتن از آن ، در مسیر مشخص برنامه فیزیکی پروژه ، به دست می آیند شامل فضای کلی طرح و جزئیات آن ، همگی گزینه های هستند که طراح را به طرح نهایی سوق می دهند .

 1. طرح نهایی :

طراح در این مرحله از روند طراحی داخلی ، همانطور که گفته شد با گزینه های  بسیاری از اتودهای اولیه روبروست . بهترین طرح ها ، به طوری که بیشترین انطباق را با اهداف پروژه داشته و در عین حال از جنبه های بالای کارکردی و زیبا شناختی برخوردار باشد ، انتخاب و با مقیاس و ابعادی دقیق ترسیم می شوند .

 

مشاهده سبد درخواست