میانگین تخفیف عوارض صدور پروانه برای هر پلاک فرسوده

میانگین تخفیف عوارض صدور پروانه برای هر پلاک فرسوده

امسال به هر پلاک متقاضی تخریب و نوسازی در بافت فرسوده، به طور متوسط 29 میلیون تومان تخفیف عوارض صدور پروانه تعلق گرفته است که حاکی از افزایش 70 درصدی آن در قیاس با رقم مدت مشابه در سال 94 است.


مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با تشریح نتایج و تأثیرات مالی بسته تشویقی جدید نوسازی اظهار داشت: امسال به هر پلاک متقاضی تخریب و نوسازی در بافت فرسوده، به طور متوسط 29 میلیون تومان تخفیف عوارض صدور پروانه تعلق گرفته است که حاکی از افزایش 70 درصدی آن در قیاس با رقم مدت مشابه در سال 94 است.

به گزارش به تام به نقل از ایسنا، عباداله فتح اللهی با اعلام اینکه شهرداری تهران متعاقب ابلاغ مصوبة «تشویق مالی مالکان و سرمایه گذاران در تجمیع و نوسازی پلاک ها و واحدهای واقع در بافت های فرسوده» مصوب 8 آذر 88  شورای اسلامی شهر تهران اقدام به اعمال تخفیف و بخشودگی عوارض صدور پروانه در بافت های فرسوده کرده است، به ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداخت.


دبیر ستادبازآفرینی پایدار شهر تهران ضمن اشاره به تصویب بستة تشویقی جامع نوسازی بافت های فرسوده در اردیبهشت ماه سال جاری که پس از راه اندازی ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران در کمیته های ذیل این ستاد تدوین شده بود، خاطرنشان کرد: در بستة تشویقی مصوب ستاد، ضمن رعایت مفاد مصوبة شورای اسلامی شهر تهران و حذف عوارض متفرقه به دستور شهردار تهران، تخفیفات بیشتری در زمینة عوارض صدور پروانه به متقاضیان تخریب و نوسازی در بافت های فرسوده تعلق گرفته و علاوه بر تخفیف عوارض صدور پروانه، تخفیفات و بخشودگی هزینة حفاری و حق انشعابات (آب و فاضلاب، برق و گاز)، کمک هزینة اجرای نما (تا سقف 20 میلیون تومان)، طراحی رایگان نما توسط دفاتر خدمات نوسازی و اعطای یارانة سود بانکی تسهیلات توسط دولت وشهرداری در دستور کار سازمان نوسازی شهر تهران قرار گرفته است.


وی با بیان این که بسته تشویقی نوسازی مصوب ستاد بازآفرینی از تاریخ 23 خردادماه سال جاری بصورت سیستمی اعمال می شود، از افزایش میزان بهره مندی شهروندان از تخفیفات عوارض صدور پروانه در بافت های فرسوده خبر داد و گفت: رقم کل تخفیفات اعطایی توسط شهرداری تهران تا پایان دی ماه سال جاری بالغ بر 58 میلیارد تومان بوده که در قیاس با رقم تخفیفات طی مدت مشابه در سال 1394 ، علیرغم برابری متراژ زیربنای پروانه های صادره (965 هزار متر مربع)، شاهد افزایش 70 درصدی فقط در بخش تخفیفات عوارض صدور پروانه هستیم.


دبیر ستادبازآفرینی پایدار شهر تهران افزود: به هر پلاک متقاضی تخریب و نوسازی در بافت فرسوده به طور متوسط 29 میلیون تومان تخفیف عوارض صدور پروانه تعلق گرفته است که حاکی از افزایش 70 درصدی آن در قیاس با رقم مدت مشابه در سال 94 است.


وی یادآور شد: در مجموع تخفیفات عوارض صدور پروانه با ابلاغ و اعمال بستة تشویقی جدید نوسازی بافت های فرسوده مصوب ستاد بازآفرینی، در کلیة شاخص ها، افزایشی حداقل 60 درصدی داشته است.


  علاوه بر این هزینه های حفاری و انشعابات آب، برق و گاز جهت واحدهای مسکونی احداثی در بافت های فرسوده رایگان شده است واز آغاز اجرایی شدن این طرح تا پایان دی ماه تعداد 9،720 واحد مسکونی جهت اخذ انشعاب آب و فاضلاب و تعداد 579 واحد مسکونی جهت اخذ انشعاب گاز ثبت گردیده است.


دبیر ستادبازآفرینی پایدار شهر تهران در پایان  با اشاره به توافقات صورت گرفته با شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: بر اساس توافقات صورت گرفته مقرر شد سازمان نوسازی شهر تهران تا آخر سال 95 نسبت به معرفی واحدهای مسکونی به شرکت برق اقدام کند که اکنون در مرحله تنظیم شیوه نامه و فرایند اجرایی واگذاری انشعاب برق توسط شرکت توزیع و سازمان نوسازی هستیم که امید است در صورت تسریع مراحل تنظیم این فرآیند، معرفی متقاضیان برای اخذ انشعابات رایگان برق نیز تا پایان سال 95 عملیاتی و اجرایی شود.

 

مشاهده سبد درخواست