میزان سهم پارکینگ‌ها از مالیات بر ارزش افزوده چه میزان است؟

میزان سهم پارکینگ‌ها از مالیات بر ارزش افزوده چه میزان است؟

برخی از فروشندگان رقم نهایی کالا را بدون اشاره ای به مالیات از خریدار دریافت می‌کنند و برخی دیگر نیز طبق ضوابط 9 درصد از مالیات را بر روی فیش فروش حک می‌کنند.

به گزارش به تام به نقل ازهفته نامه پیام ساختمان، مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع سبک‌های مالیات فراگیر است که گستردگی و تنوع  بیشتری در مقایسه با انواع دیگر مالیات‌ها دارد. ایران گام نخست برای اجرایی کردن مالیات بر ارزش افزوده را در سال 87 و با نرخ 3 درصد برداشت، که این رقم در 88 و 89 نیز تکرار شد.از سال 90 به مدت سه سال، سالانه یک درصد به رقم مالیات بر ارزش افزوده اضافه و در سال های 93 و 94 رقم 8 و 9 درصد از افراد جهت این مالیات غیرمستقیم دریافت شد. در سال‌های ابتدایی اجرایی کردن برای برخی از کالا جهت دریافت مالیات معافیت هایی تعیین شد که از سال گذشته این قانون اصلاح و  بازنگری شد و به تمامی کالاها این رقم تعلق گرفت.

با گشت و گذاری در سطح شهر و مشاهده  و بررسی رفتار خریداران و فروشندگان به این نتیجه رسیدیم که برخی از فروشندگان رقم نهایی کالا را بدون اشاره ای به مالیات از خریدار دریافت می‌کنند و برخی دیگر نیز طبق ضوابط 9 درصد از مالیات را بر روی فیش فروش حک می‌کنند.

در شرایطی که این مالیات جای خود را در سبد مصرفی خانوار باز کرده و اعتماد مردم در پرداخت این مالیات ایجاد شده، برخی از افراد با تخلف در این عرصه در راستای سلب اعتماد از مردم حرکت می کنند. به طور مثال پارکینگ فرودگاه امام خمینی (ره) در زمان دریافت هزینه پارکینگ، 9 درصد مالیات از خودروسواران دریافت می‌کند که پیگیری های صورت گرفته از اتحاديه تعميرگاه اتوسرويس، پاركينگ و كارواش‌های تهران نشان می‌دهد این حرکت تخلف بوده و پارکینگ‌ها اجازه دریافت چنین مالیاتی ندارند. قطعا سازمان امور مالیاتی باید با تخلفاتی این چنینی با جدیت بیشتری برخورد کند تا این ابزار قدرتمند مالی به اسباب تخلف، متخلفان تبدیل نشود.

 

مشاهده سبد درخواست